Ronan Hegarty

Ronan Hegarty

Ronan is news editor of The Grocer.

Follow Ronan on Twitter: @ronyhegs

Contact info

Tel:
01293 610406
Email:
ronan.hegarty@thegrocer.co.uk

More by Ronan Hegarty